Thuyết ngũ hành sinh khắc

Trong Phong Thủy, thuyết Ngũ hành có thể nói là phổ biến nhất. Người xưa cho rằng trong tự nhiên, mọi thứ đều được cấu tạo thành từ năm nhân tố: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ngũ hành có ý nghĩa tượng trưng như sau:

Hành kim: Là chỉ kết quả, gặt hái, tất cả khoáng vật và chế phẩm kim loại.

Hành mộc: Là chỉ sự sinh trưởng, tất cả các loại cây cối và chế phẩm gỗ.

Hành thủy: Là chỉ sự yên lặng, chờ đợi, tất cả các đồ vật dạng lỏng.

Hành hỏa: Là chỉ sự mạnh mẽ, sinh sôi, lửa đốt và bao gồm mọi hiện tượng phát nhiệt, phát sáng.

Hành thổ: Là chỉ sự nuôi nấng vạn vật, đồng thời cũng có thể hủy diệt chôn vùi vạn vật, đây là tượng trưng tất cả tác dụng của “đất”.

Giữa các hành với nhau trong ngũ hành, do thuộc tính bất đồng, nên cũng có tính phù trợ và xung khắc nhau xảy ra, thí dụ như gỗ(mộc) có thể gây cháy tạo ra lửa (hỏa), sau khi đôt thành tro thì trở thành tro bụi tức là đất ( thổ ), dưới đất có thể khai thác mỏ kim loại ( kim), kim loại nếu nung ở nhiệt độ cao thì sẽ chảy nước ( thủy ), nước là là yếu tố không thể thiếu để cho cây cỏ ( mộc ) sinh trưởng .

phong thủy,
phong thủy là gì

Tình hình ngũ hành phù trợ nhau gọi là ” Tương sinh”, quan hệ như sau :

Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc .

Nếu ngũ hành xung kích nhau, tình trạng này gọi là “tương khắc”, thí dụ như câu cỏ (mộc) không ngừng rút thành phần dinh dưỡng trong đất (thổ) , đất làm ô nhiễm hay ngăn trở dòng nước ( thủy), nước có thể làm tắt lửa (hỏa) , Lửa có thể nung chảy kim loại (kim), mà chể phẩm kim loại lại sắc bén có thể gọt đẽo làm hại cây cỏ (mộc ), quan hệ của chúng như sau:

Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc .

Thuyết ngũ hành sinh khắc
Đánh giá

Bookmark and Sharecondotel nha trang banner

Share This Post