Chung cư Helios Tower – 75 Tam Trinh

Chung cư Helios Tower   – Tên dự án: Tổ hợp chung cư cao cấp và văn phòng thương mại chung cư Helios Tower (còn gọi là Chung cư 75 Tam Trinh) Chủ đầu tư chung cư helios tower Công ty…