Phong thủy: Cách chia tính tuổi tránh hạn làm nhà

Theo Kiến Thức

Quan niệm dân gian khi làm nhà cần phải tránh được ba hạn là kim lâu, hoang ốc, tam tai.

Quan niệm dân gian khi làm nhà cần phải tránh được ba hạn là kim lâu, hoang ốc, tam tai. Ví dụ: Gia chủ sinh năm 1952, Nhâm Thìn, sang năm 2015 là 64 tuổi không phạm vào hoang ốc và tam tai nhưng phạm vào hạn kim lâu.

Để tính tuổi kim lâu, ta lấy tuổi của gia chủ chia cho 9, nếu dư 1 là phạm kim lâu thân, dư 3 phạm kim lâu thê, dư 6 phạm kim lâu tử và dư 8 phạm vào kim lâu lục súc.

Trong các hạn kim lâu này thì kim lâu lục súc ảnh hưởng ít nhất vì tác động đến vật nuôi trong nhà. Kim lâu thân ảnh hưởng trực tiếp đến chủ nhà nếu phạm tốt nhất không nên tự đứng ra động thổ. Nếu muốn xây nhà tốt nhất phải mượn tuổi. Người mượn tuổi phải là nam giới trong họ hàng hoặc ban bè và không phạm vào một trong ba hạn trên.

Tương tự như vậy cho các trường hợp kết hôn hiếu hỷ

Phong thủy: Cách chia tính tuổi tránh hạn làm nhà
Đánh giá

Bookmark and Sharecondotel nha trang banner

Share This Post