Mệnh quái trong phong thủy

Mệnh quái trong phong thủy

Sau khi xác định phương vị của các vị trí quan trọng trong nhà, tiếp đến bạn phải biết “mệnh quái” của mình đối với ngôi nhà đó, như vậy mới có thể phán đoán tốt xấu, lựa chọn ngôi nhà hợp với mình.

“Mệnh quái” là căn cứ theo năm sinh của chủ nhà mà đổi thành bát quái.

Sau khi xác định mệnh quái, bạn còn phải biết mình thuộc “Đông tứ mệnh” hay “Tây tứ mệnh “.

Đông tứ mệnh là các quẻ Khảm, Ly, Chấn, Tốn

Tây tứ mệnh là các quẻ Càn, Khôn, Cấn, Đoài .

Trong tám phương vị này, mỗi người phải căn cứ mệnh quái của mình là thuộc Đông tứ mệnh hay Tây tứ mệnh mà định bốn hướng tốt và bốn hướng xấu.

Đông tứ mệnh

Hướng tốt: chính Đông, chính Nam, chính Bắc, Đông Nam.

Hướng xấu: chính Tây, Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc,

Tây tứ mệnh

Hướng tốt: chính Tây, Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc.

Hướng xấu: chính Đông, chính Nam, chính Bắc, Đông Nam.

Sau khi biết được các hướng tốt và các hướng xấu, chúng ta có thể định hướng cửa, vị trí cửa ở vị trí có lợi như sau:

1. Hướng cửa

Hướng cửa tốt của Đông tứ mệnh phải là các hướng: chính Đông, chính Nam, chính Bắc, Đông Nam.

Hướng cửa tốt của Tây tứ mệnh phải là các hướng: chính Tây, Đông Bắc, Tây Nam và Tây Bắc.

2. Vị trí cửa

Vị trí cửa cũng giống như hướng cửa, phải ở phương vị tốt mệnh quái.

3. vị trí giường

vị trí giường nên đặt ở hướng tốt của mệnh quái.

4. Phòng vệ sinh

Phòng vệ sinh là nơi bài tiết, nên đặt ở hướng xấu của mệnh quái, để tạo ra hiệu quả lấy xấu trừ xấu.

5. Hướng bếp lò

Nút điều khiển đóng mở của bếp gas phải là hướng tốt của mệnh quái

6. Vị trí bếp lò

Khác với hướng bếp, vị trí bếp là vị trí đặt bếp, phải đặt ở vị trí xấu của mệnh quái.

Bảng phân loại đông tây tứ trạch

bảng phân đông tây tứ mệnh

Mệnh quái trong phong thủy
Đánh giá

Bookmark and Sharecondotel nha trang banner

Share This Post