Cách cục nhô ra và lõm vào

Cách cục nhô ra và lõm vào

Trong phong thủy, cách cục vuông vắn được đặc biệt nhấn mạnh, hiện tượng nhô ra hay lõm vào đều có ảnh hưởng tốt xấu đối với ngôi nhà. Một ngôi nhà nếu có một mặt lồi lõm, không thành đường tawhgnr, nếu phần lõm vào có độ dài quá 1/3 so với chiều dài toàn bộ ngôi nhà thì gọi là “khuyết”. Phần nhô ra có độ dài vượt quá 1/3 so với chiều dài toàn bộ ngôi nhà thì gọi là “mãn”.

khuyết mãn trong phong thủy
khuyết mãn trong phong thủy

Đối với phong thủy, “khuyết” và mãn có ảnh hưởng khác nhau ” khuyết” có nghĩa là ” không đủ hay tiêu hao . “Mãn” có ý nghĩa là “sung túc hay giàu có” . Nói cách khác, “khuyết” hay “mãn” có quan hệ tương đối mật thiết với sự hưng thịnh hay suy vong của gia vận, cuộc đời bình yên hay thuận lợi hay gặp nhiều trắc trở. Khi phán đoán tốt xấu của “khuyết” hay mãn, người ta không chỉ xem xét một phương diện. Vì có một chỗ lõm vào thì chắc chắn sẽ có chỗ nhô ra . cũng tức là có được thì sẽ có mất. vì vậy, quá “mãn” hay quá “khuyết” cũng đều xuất hiện hai hiệu quả trái ngược nhau.

Phương vị tây bắc nhô ra thuộc mãn
Phương vị tây bắc nhô ra thuộc mãn

Thí dụ như trong hình trên, phương vị Tây bắc nhô ra 1/3 là thuộc “mãn”, nhưng phương vị từ bắc đền đông bắc lại lõm vào quá 1/3 độ dài thì lại hình thành tình trạng “khuyết”.

Còn hình dưới đây thì phương vị Đông Nam lõm vào 1/3 là thuộc “khuyết”, nhưng từ phương vị Tây nam đến phương vị Tây thì lại là “mãn”.

khuyết trong phong thủy
khuyết trong phong thủy

 

Cách cục nhô ra và lõm vào
Đánh giá

Bookmark and Sharecondotel nha trang banner

Share This Post